Naše vize

Naše vize:

Prostřednictvím optimálních pohybových aktivit, chceme pozitivně ovlivňovat životní styl a zdraví obyvatel, přičemž tyto aktivity jsou realizovány v přirozeném venkovním prostředí.

Hlavní vizí a cílem naší společnosti je nabídnout lidem možnost naučit se správně provádět takové pohybové aktivity, které přispívají k rozvoji jejich zdraví, fyzické a psychické kondice a které mohou provozovat venku, na čerstvém vzduchu.


Návrat člověka k přírodě, uvědomění si důležitosti jeho celkového zdraví a psychické pohody, investice do zdravého životního stylu – to jsou v minulosti často opomíjená témata, na která však lidé v dnešní době přicházejí a čím dál častěji o nich diskutují.

Snažíme se zdravou a aktivní cestu životem podporovat především u dětí, které mají možnost získat vztah k pravidelnému pohybu od raného věku a které nemusí měnit své celoživotní návyky, což u dospělých lidí často velmi bolí a vyžaduje sebepřekonání a silnou vůli.

Zábava, radost, zdraví a příjemné prožitky – to chceme našim klientům, malým i velkým, vnést do života prostřednictvím optimálních, správně prováděných, pohybových aktivit.

Těšíme se na vás na všechny, kteří se rozhodnete pro sebe a své děti něco správného udělat :)

Co je to HEPA?

Akronym HEPA, který poprvé zavedla Světová zdravotnická organizace (WHO), úzce souvisí s pojmem Optimální pohybová aktivita. HEPA znamená Health Enhancing Physical Activity = Zdraví rozvíjející pohybová aktivita. Jedná se o aktivity cyklického charakteru, realizované aerobně, při kterých je zapojena většina svalů v lidském těle. Typickými příklady takovýchto aktivit jsou in-line bruslení, nordic walking, běžecké lyžování.